بررسی محصولات ام وی ام

X55

موتور : 1.5 لیتری توربو/ گیربکس دو کلاچه 7 سرعته/ 147 اسب بخار/ 210نیوتون متر گشتاور

X55 PRO

موتور : 1.5 لیتری توربو/ گیربکس سی وی تی 9 سرعته / 156 اسب بخار/ 230نیوتون متر گشتاور

TIGGO 7

موتور : 1.5 لیتری توربو/ گیربکس دو کلاچه 7 سرعته/ 147 اسب بخار/ 210نیوتون متر گشتاور

X22

موتور : 1.5 لیتری / گیربکس 5 سرعته AT یا گیربکس 5 سرعته دستی / 105 اسب بخار/ 135 نیوتون متر گشتاور

X22 PRO

موتور : 1 لیتری توربو/ گیربکس سی وی تی 9 سرعته/ 102 اسب بخار/ 150 نیوتون متر گشتاور

X33

موتور : 2 لیتری / گیربکس AT 5 سرعته یا سی وی تی 7 سرعته/ 139 اسب بخار/ 182 نیوتون متر گشتاور

TIGGO 5

موتور : 2 لیتری / گیربکس سی وی تی 7 سرعته/ 139 اسب بخار/ 182 نیوتون متر گشتاور

ARRIZO 6

موتور : 1.5 لیتری توربو/ گیربکس سی وی تی 9 سرعته / 147 اسب بخار/ 210نیوتون متر گشتاور

ARRIZO 5

موتور : 1.5 لیتری توربو/ گیربکس سی وی تی 9 سرعته / 147 اسب بخار/ 210نیوتون متر گشتاور

550

موتور : 2 لیتری / گیربکس 5AT سرعته یا 5 سرعته دستی/ 139 اسب بخار/ 182 نیوتون متر گشتاور

530

موتور : 2 لیتری / 5 سرعته دستی/ 139 اسب بخار/ 182 نیوتون متر گشتاور

315H

موتور : 1.5 لیتری / گیربکس 5 سرعته AT یا گیربکس 5 سرعته دستی / 105 اسب بخار/ 135 نیوتون متر گشتاور

110S

موتور : 1 لیتری 3 سیلندر / گیربکس 5 سرعته / 68 اسب بخار/ 93 نیوتون متر گشتاور

110

موتور : 0.8 لیتری 3 سیلندر یا 1.1 لیتری 4 سیلندر / گیربکس 5 سرعته / 52-68 اسب بخار/ 70-90 نیوتون متر گشتاور