شاید اولین بار باشد که نام صافکاری pdr را می شنوید و سوالات زیادی در مورد این روش از صافکاری ذهن شما را درگیر کرده. رpdr نوعی از صافکاری خودرو است که میتوان تمام قسمت های آسیب دیده خودرو را که خسارت زیادی ندیده است بدون نیاز به رنگ و نقاشی خودرو انجام داد. برای صافکاری به روش pdr نیاز به وسایل و ابزار های متعددی است که مجموعه حیدری با به کار گیری افراد مجرب و به روز ترین ابزار ها، بهترین خدمات را در زمینه صافکاری و نقاشی ارائه می دهد.