دیتیلینگ خودرو برای هر فرد معانی مختلفی دارد مثلا در کشور آمریکا منظور از دیتیلینگ خودرو کارهای نظافت و تمیزکاری است اما همین کلمه در کشور انگلیس یعنی نظافت تمام اجزای داخلی و خارجی خودرو با جزئیات کامل. در کشور ما هم این روزها زیاد می شنویم که از این کلمه استفاده کنند، دیتیلینگ در ایران بیشتر همان معنی نظافت موشکافانه که شامل واکس و پولیش، انجام کاور های مات و سرامیکی بر روی بدنه خودرو است را می دهد.